Universalaj kongresoj

ReykiawikStoccolma 1980
Budapest 1983
Ausburg 1985

Montpeller 1998

VARSAVIA 1987


Brighton 1989BERLINO 1999 - Escursione sulla Sprea

 Goteborg 2003

Alla metà dell’estate le notti in  Svezia sono molto chiare e uomini, che durante il lungo inverno erano quasi prigionieri nella loro casa, ora invadono la natura e si sentono liberi. Nella notte di mezza estate 
forse  incontreranno  quello  che i nostri antenati o più spesso antenate, raccontavano:lo spirito  degli alberi, l’ondina Nixe, i troll,i  folletti, ecc.

              Gotenburgo, 26 julio – 2 aŭgusto 2003

Göteborg, la dua plej granda urbo de Svedio, la plej granda havenurbo de la lando, konata kiel “la pordo okcidenten”.

La partoprenantoj estis 1791, el 62 landoj de la tuta mondo.La italaj kongresanoj  estis 63. La plej grava  noveco estis la “ virtuala kongresejo” per kiu oni  povis   legi la elektronikan eldonon de   “Kuriero”, kaj alian novajxojn če la adreso www.uk-2000.net, kaj  sendi retajn   mesaĝojn al la partoprenantoj.
Ĉi tiu gotenburga kongreso eble estis pli speciala  ol kelkaj aliaj. La inaŭguro okazis lunde, ne en la tradicia dimanĉo; alia testo de novaj ideoj estis la programbloko de la dimanĉo kun tuta mozaiko da diversaj programeroj.

KONGRESA TEMO Lingvaj rajtoj kaj respondecoj. (Humphrey Tonkin, registro de la Kongresa Temo): Il tema del congresso: "Diritti e responsabilita' nel campo delle lingue" ha confermato l'impegno dei parlanti di esperanto per una una democratica molteplicità delle lingue nel mondo”.

      Atestoj kaj inpresoj de la partoprenantoj


Louis.C. Zaleski-Zamenof :
« Mi salutas vin, karaj Geamikojn karaj Gefamiliaroj de la granda Zamenhofa  Rondo Familia…Okazis, ke antaǔ sesdeko da jaroj de, tiam de ni konata, urbo Gotenburgo aperis al mi, ĝuste kiel sinonimo de tiuj homaj rajtoj, kiel sinonimo de libereco. Al mi, en Varovio, tiam sub okupacio, …Gotenburgo egalis mondon  fabelan, mondon al kiu, same kiel manao de cielo en tempoj biblaj, alvenadis diversaj bongustaj manĝaĵoj kies ekzisto estis ĉe ni, tiutempe jam de  longe forgesita. Mi ĉiam memoros la nomon de la sendinto apertinta sur la pakaĵoj : la nomon de Einar Adamsson, gotenburgano kaj esperantisto…”.

CHARLES DURAND:
… Se una lingua possiede delle “superiorità” rispetto alle altre, ciò ovviamente evidenzia la inferiorità delle altre… riduce il numero di modi di dire e di punti di riferimento, e ignora le scuole di pensiero attive nelle altre lingue. Non è possibile affidare ad altri il governo delle definizioni e delle rappresentazioni del sapere umano.


RISOLUZIONE CONGRESSUALE
Rezolucio de la 88-a Universala Kongreso de Esperanto

La 88-a Universala Kongreso de Esperanto, kunveninte en Gotenburgo, Svedujo, de la 26-a de julio gis la 2-a de augusto 2003, …
 alvokas al ĉiuj internaciaj organizaĵoj registaraj kaj neregistaraj, al registaroj kaj aliaj instancoj, al fakuloj kaj sciencaj organizaĵoj, kaj al ĉiuj civitanoj, kiuj deziras konservi kaj fortigi lingvan egalecon je ciuj niveloj, pli profunde esplori la kapablojn kaj atingojn de la Internacia Lingvo Esperanto en la rilatoj inter lingvoj kaj popoloj ĉie en la mondo kaj apliki ties lingvajn rimedojn.
    … fa appello a tutte le organizzazioni internazionali governative e non
governative, ai governi e alle altre istituzioni, agli esperti ed alle
organizzazioni scientifiche, e a tutti i cittadini, che desiderano
conservare e rafforzare l'eguaglianza linguistica a tutti i livelli,
affinché studino più approfonditamente le capacità ed i risultati ottenuti
della lingua internazionale esperanto nelle relazioni tra lingue e popoli di
ogni parte del mondo ed usufruiscano delle possibilità di questa lingua.

24 - 31. julio 2004 Universala Kongreso de Esperanto,  Pekino.