Literaturo

                                   KIEL AKVO DE  L’RIVERO
                                                      R E S U M O
                                                    FACILA VIVO


La historio rilatas al Pierre Touchard, franco kun  rakikoj en Loreno, limregiono inter Francio kaj Germanio, kie ankaǔ Schwartz naskiĝis.  La rakonto komenciĝas en 1913 kaj finiĝas en 1946; ĝi okazas plejparte en du lokoj: en la kamparo sude de Metz en Loreno, kaj en Berlino. Pli mallongaj partoj estas lokitaj en Parizo kaj Marsejlo.
Pierre kaj la onklo marŝis direkte al la landlimo. Pierre, junulo 18-jara, staris unu momenton, unu piedo en Francio, unu piedo en Germanio. Li ne sentis, verdire, iun specialan sensacion… kaj pro tio la homo batalas Pierre volis iri al Berlino. Kelkaj rigardis la junulon kiel esploriston tuj vojaĝontan al kanibalaj landoj.  Post la milito 1870-71 ĉiu moko adresita al Germanio agrable flatis francajn orelojn: tondita kapo, monokolo, dika bierventro kaj neeviteble la  verda ĉapelo: jen la pruso!
La onklo, viro inteligenta kaj senpasia, diris, ke estus interese aǔdi ankaǔ la opiniojn de la germanoj pri la francoj.
La familio Geist, en Berlino decidiĝis sublui la liberan ĉambron al la juna franca instruisto, la najbaroj ne povos diri ke ili volis enspezi, sed faciligi la lernadon de la lingvo al la gefiloj, Hugo kaj Lotte,  per  franca  instruisto ĉe sia propra tablo. 
Sinjoro Geist  bone konis Berlinon kaj Pierre kun iom da nostalgio juĝis preskaǔ ĉiujn komparojn je avantaĝo de Parizo. Sinjoro Geist disvolvis ĉiujn informojn pri la imperiestro; Pierre konvinkiĝis, ke ofte estas pli saĝe silenti ol komplimenti, liaj konoj baziĝis sur anektodoj neniel riverencaj, portataj en Francion. Pierre komprenis, ke iu trompis lin.
Tre rapide oni sentis sin sur la sama etaĝo kaj la geamikoj konsideris Pierre kiel kamaradon; ili evitis konfrontojn pri la avantaĝoj de siaj propraj ŝtatsistemoj.
Inter la kvar amikinoj de Lotte estis unu, kies bildo ofte vibretis tra lia memoro: Annemarie Balkenwirth : ŝajne la deziro ne estis reciproka. Pierre amikiĝis kun Hans Pauling kaj estis amindumata de la ĉarma kaj riĉa  fraǔlino Madeleine Cohl kaj de la ruza, iniciatema servistino Minni. Li havis bonajn rilatojn kun “sinjoro  studestro” d.ro Kiebitz, kiu havis socialistajn ideojn. La germana Kristnasko festo estis io alia en Berlino, Pierre agrable sidis ĉe Geist, impona kristarbo inter la du fenestroj kaj la vinpunĉo preparata per bona franca vino.
                                  LA URAGANO LEVIĜAS.
Laǔtiĝis voĉoj kaj oni estis diskriante “Extrablatt”. Okazintis atenco en Sarajevo. Tamen en tiu junia vetero la kosterniĝo forglatiĝis : Sarajevo esti tiel malproksima kaj la habsburga Dinastio ne ŝanceliĝos !
Sed poste la amikoj ne plu serĉis la kunestadon (societon) de Pierre, en la lernejo oni  sciigis al Pierre, ke ili ne plu bezonos liajn servojn. Dekomence li estis simpatia al ĉiuj personoj, ĉe la fino ili vidis en li ne plu la homon, sed nur la francon.  La ĵurnaloj skribis ke francaj avangardistoj invadis la germanan teritorion sen militdeklaro. La pasejoj ĉe la landlimoj estis fermitaj, neniu vagono veturos al Metz. Nur Annemarie, la nealproksimiĝema, konfesis al li sian amon kaj gastigis lin (La sekvantan matenon Pierre estis  en la ĉambro de Annemarie kaj ĵuris al ŝi ke li amas ŝin, ke ŝi estos lia edzino, post unu-du monatoj, kiam estos forpasintaj la nigraj nuboj de militdanĝero.
Finfine unu  trajno ekiris al Metz. Cxiuj okuloj estis sur Pierre,  ili kredis ke li estas  (!) germano pro lia verda ĉapelo, aĉetita en bona berlina magazeno, ĉe lia apero la konversacioj haltis abrupte. Kiam ili fine komprenis ke li estas franco, ili helpis lin atingi la domon de la onklo. Tie li legis la francajn ĵurnalojn: “Francio fariĝis la viktimo de nekredebla atako, sen  militdeklaro”.
Oni ne povas troviĝi samtempe sur ĉiuj lokoj; ni formas nian kredon laǔ tio, kio por ni aspektas vera.
La onklo, fumante la pipon de la saĝeco diris: ” Ne estas kulpo de ilia popolo, same kiel ne estas nia merito, se ni havas alian vidpunkton. Kio ni estas entute? Nur guteto de akvo en granda riverego. Ni estas kaptitoj de nia ĉirkaǔaĵo, ne nur korpe, sed ankaǔ kaj ĉefe mense.”  

                                           KAJ  ONI  REKOMENCIS.

Sinjorino  Geist skribis ke Annemaria edziniĝis en 1914 al Erich von Bastrow, kelkan tempon poste li mortis sekve de militvundo; nenion Pierre plu  aǔdis pri ŝi. Dum la tuta milito en frostaj tranĉeoj, sub malamika artilerio, nur la bildo de Annemarie subtenis lian kuraĝon, lian vivovolon.
Parizo estis  okupita, la militkaptistoj estis grupitaj en kolonon, sen batalo. Oni vokis  Pierre ĉe la oficejo de l’komandanto. Li estis Hans Pauling! Li ordonis forstreki la kapitanon de iliaj listoj:  Pierre parolas flue germane, la lazareto urĝe bezonas tradukiston, Hans  okupiĝos mem pri la transporto.
Pierre transformis la naskiĝjaron de la pasporto kaj la nomon en Bouchardelle, li lasis kreski sian barbon.
Kiam la patro mortis  li decidis rifuĝi en la Sudan Zonon, li vojaĝis  kun la franclingva loĝantaro, kiu devis elekti inter: aŭ  memvole enmigri en Francion aǔ akcepti esti transplantota en la Orientan Prusion.
En Marseille Pierre Bouchardelle trovis okupadon en la urba administracio kaj konatiĝis kun Bourriére kaj   Sarterre, kies kunlaboranto li iĝis helpante eskapintajn militkaptistojn, junulojn deziderantajn aliĝi al la armeo de generalo de Gaulle, li estis kuriero kaj aǔskultis la konversaciojn de la germanaj maristoj. Sarterre estis arestita.
En sia oficejo Pierre retrovis Annemaria, kiu venis de Lyon ĉar ŝi aǔdis ke Paǔl estas en Marseille. Paǔl,  ilia filo.  Erich von Bastrow revenis el la batalo, grave vundita, li prezentis pian deziregon edziĝi al ŝi. Annemaria ne kuraĝis resti senedza patrino, ŝi ne volis, ke ŝia etulo naskiĝu en la ekterleĝa  medio de ribelantino.
Ironio de la sorto: la filo de Pierre estis germana soldato. Rivero ne povas nesekvi sian fluejon. Eĉ maturaj homoj, kapablaj iri propran pensovojon, subiĝis al propagando de Hitler. Paǔl estis studento, malgraǔ la klopodoj de Annemarie la torento kuntrenis lin kaj la knabo ribelis kontraǔ ŝi.
La GeStaPo  atendis Pierre, li devis fuĝi, Annemarie provis prokrastigi ilin. Du policistoj fortrenis ŝin: germanino, kiu ne kaŝas sian kontraǔregiman ardon, kun rilatoj kun teroristoj. Oni informis la filon, pro konsidero de lia persono, lia fideleco kaj lia heroa konduto. Li estus la plej kompetenta juĝanto, sed la verdikto falis kontraǔ Annemarie.
Post la liberigo  de Parizo Pierre kunlaboris en  fabrikado de fromaĝoj; li trovis kaj  dungis la filon militkaptiton  en la proksima Metz. Kiam ili aŭskultis  radioelsendon ili aǔdis pri “Sanktulino de la Haloj” en blankaj vestoj de flegistino tra la ĉifonuloj (kloŝuloj – tiu !i vorto ne ekzistas). Annemarie ne mortis en Dachau, kiel ili timintis.